Šta treba znati o baterijama

Sony-baterije.jpg

Litijum ion baterije

Ove baterije imaju mnogo veću energetsku gustinu od NiCd i NiMH baterija, pa su mnogo manje i lakše pri istom kapacitetu. Imaju mnogo manju stopu samopražnjenja, što znači da se ne prazne same tako lako tokom skladištenja. Ove baterije mogu da se pune bilo kada, čak i kada nisu prazne, zato što to ne utiče na njihov kapacitet. Osim toga, litijum-jonske baterije su u manjoj meri neekološke od ostalih tipova. Litijum-jonske baterije imaju jasne prednosti, ali su i skuplje od NiCd i NiMH baterija. Materijali korišćeni u ovim baterijama su u manjoj meri neekološki od onih u NiCd baterijama, ali ove baterije ipak treba odstranjivati na odgovoran način.

sc_1.2v_2000mah_ni-cd_industrijska_punjiva_baterija.jpg

Ni-Cd baterije

Baterija ima dug radni vek ako se dobro održava. NiCd baterije treba puniti samo kada se isprazne do kraja jer, u suprotnom, gube kapacitet (što podrazumeva kraće radno vreme pre ponovnog punjenja)! Ovo je najčvršći i najpouzdaniji tip baterije, naročito u toplim i hladnim vremenskim uslovima. Nudi najveću snagu kada je to potrebno, na primer pri startovanju ili obavljanju teških poslova. NiCd baterije imaju veliku stopu samopražnjenja, što znači da se same prazne tokom skladištenja. NiCd baterije treba napuniti pre skladištenja. Kadmijum je neekološki materijal, pa ove baterije treba odstranjivati na odgovoran način.

2200.jpg

Ni-Mh baterije

Nikl-metal hidridna baterija (NiMH)Ove baterije imaju veću energetsku gustinu od NiCd baterija, što znači da možete da radite duže pre ponovnog punjenja. Poput NiCd baterija, NiMH baterije treba ponovo puniti samo kada se isprazne do kraja. Međutim, ako se pune pre toga, gubitak kapaciteta (gubitak radnog vremena) manji je u odnosu na NiCd baterije. NiMH baterije imaju najveću stopu samopražnjenja, što znači da se same brzo prazne tokom skladištenja. NiMH baterije treba napuniti pre skladištenja. Materijali korišćeni u ovim baterijama su u manjoj meri neekološki od onih u NiCd baterijama, ali ove baterije ipak treba odstranjivati na odgovoran način.

Formiranje aku baterije

Formiranje AKU Baterije
 Ni-Cd i Ni-MH Baterije obavezno se moraju formirati i to ne 3 x 12 sati, vec tri puta onoliko koliko je potrebno da ih punjač napuni. Znaci prva tri-četiri puta je obavezno bateriju isprazniti do kraja, do zadnjeg delića energije.Tek je onda stavite na punjenje (dok punjač ne prijavi da su pune).Ukoliko za punjenje baterija koristite punjač koji nema indikaciju o napunjenosti baterija, možete koristite sledeću formulu za izračunavanje: Vreme punjenja = 1.4 (faktor punjenja) x kapacitet baterije (mAh) / struja punjenja (mA). Zbog memorijskog efekta Ni-Cd i Ni-MH baterije je potrebno u potpunosti isprazniti pre ponovnog punjenja, jer u suprotnom kapacitet baterija se trajno smanji. Memoriski efekat znači da baterije imaju "sposobnost pamćenja" korištenog kapaciteta, tako da, ako neku bateriju više puta za redom iskoristite samo do pola kapaciteta i stavite je na punjenje, ona će nakon par ciklusa imati manji kapacitet.

Olovne baterije

Olovne baterije za električne biciklove

Održavanje olovnih baterija za električne skutere i biciklove važno je kako bi se produžio njihov životni vijek i osigurala maksimalna učinkovitost. Neke od najvažnijih stvari koje možete učiniti kako biste održavali olovnih baterija u dobrom stanju su:
 1. Redovito punjenje baterije: Baterije treba puniti nakon svake vožnje, a ne ostavljati ih prazne dulje vrijeme. 
 2. Čišćenje baterija: Baterije treba redovito čistiti kako bi se uklonile nečistoće i korozija. Korozija može dovesti do oštećenja baterije i smanjiti njezin životni vijek.
 3. Pohranjivanje baterija na suhom mjestu: Baterije treba pohranjivati na suhom mjestu kako bi se izbjegla vlaga i korozija.
 4. Provjera razine elektrolita: Kod nekih modela baterija potrebno je provjeriti razinu elektrolita i po potrebi nadoliti destiliranu vodu.
 5. Provjera napona baterije: Redovito provjeravajte napone baterija kako biste bili sigurni da nisu ispod preporučenih vrijednosti.Važno je napomenuti da olovnih baterije imaju ograničen životni vijek te se nakon određenog vremena moraju zamijeniti novim baterijama kako bi se osigurala sigurnost i učinkovitost vožnje.

Powered by WebExpress